Matematické zaujímavosti
http://matika.ide.sk
Posledná aktualizácia: 12.5.2013
24.6.2024, Pondelok
Zaujímavosti
  Jedným ťahom
Kocka SOMA
Logigrafika
Matematické krížovky
Osemsmerovky
Platónske telesá
Pozeraj a počítaj
Rovnaké časti
SET game
Tangram
Ypsilon
Zápalkové hlavolamy
 
Na stiahnutie
  Výukové programy
 
Iné
  Odkazy (linky)
Kontakt
 
Pozeraj a počítaj

Tu nájdete niekoľko geometrických hlamolamov v ktorých musíte spočítať koľko štvorcov, trojuholníkov alebo iných rovinných útvarov je na obrázku.


Prezrite si obrázok a zistite, koľko je na ňom štvorcov.

Poriadne sa sústreďte a spočítajte všetky štvorce na obrázku.


Viete spočítať všetky štvorce na tomto obrázku?

Koľko trojuholníkov je na tomto obrázku?


Koľko trojuholníkov je na tomto obrázku?

Koľko lichobežníkov je na obrázku?


Koľko štvorcov a koľko trojuholníkov je na obrázku?

Koľko trojuholníkov, koľko lichobežníkov, koľko rovnobežníkov, koľko šesťuholníkov je na obrázku?

 
(C) 1999 - 2013, PaedDr. Ladislav Végh, Komárno, Slovensko