Matematické zaujímavosti
http://matika.ide.sk
Posledná aktualizácia: 12.5.2013
24.6.2024, Pondelok
Zaujímavosti
  Jedným ťahom
Kocka SOMA
Logigrafika
Matematické krížovky
Osemsmerovky
Platónske telesá
Pozeraj a počítaj
Rovnaké časti
SET game
Tangram
Ypsilon
Zápalkové hlavolamy
 
Na stiahnutie
  Výukové programy
 
Iné
  Odkazy (linky)
Kontakt
 
Platónske telesá

Pravidelné mnohosteny, ktoré nazývame aj ako Platónske telesá sú: tetraéder (4 steny), kocka alebo hexaéder (6 stien), oktaéder (8 stien), dodekaéder (12 stien) a ikozaéder (20 stien). Tieto telesá môžete aj sami poskladať, ak vytlačíte na papier nasledovné obrázky.
Kde by sa tieto telesá dali používať? Uvediem tu len jeden z mnohých príkladov. Iste každý z vás pozná spoločenské hry, kde sa používa hracia kocka. V týchto hrách každý hráč hodí kockou hodnotu od 1 do 6. Skúste v takejto hre namiesto hracích kociek používať napríklad dodekaéder, ktorý má steny očíslované od 1 do 12. Hry by boli trochu iné a možno aj zaujímavejšie. Podobne môžete skúsiť aj tetraéder, oktaéder alebo ikozaéder s očíslovanými stenami.

 
(C) 1999 - 2013, PaedDr. Ladislav Végh, Komárno, Slovensko