Matematické zaujímavosti
http://matika.ide.sk
Posledná aktualizácia: 12.5.2013
24.6.2024, Pondelok
Zaujímavosti
  Jedným ťahom
Kocka SOMA
Logigrafika
Matematické krížovky
Osemsmerovky
Platónske telesá
Pozeraj a počítaj
Rovnaké časti
SET game
Tangram
Ypsilon
Zápalkové hlavolamy
 
Na stiahnutie
  Výukové programy
 
Iné
  Odkazy (linky)
Kontakt
 
SET game

SET game je logická hra, ktorá sa hrá s kartamy. Každá karta má štyri vlastnosti: farba, tvar, počet symbolov na karte a výpĺň.

  Farba každej karty môže byť:   červená,   zelená,   modrá.
  Tvar každej karty môže byť:   oválna,   kľukatá,   kosoštvorcovitá.
  Počet symbolov na každej karte môže byť:   jedna,   dva,   tri.
  Výpĺň každej karty môže byť:   prázdná,   páskovaná,   plná.Vašou úlohou v hre je nájsť SET (skupinu, množinu), ktorá sa skladá z troch kariet. Na týchto troch kartách musí byť každá vlastnosť alebo ROVNAKÁ (napr. všetky 3 karty sú červené) alebo RÔZNA (napr. jedna karta je červená, druhá zelená, tretia modrá).

Ukážky, čo môže byť SET:


Všetky tri karty sú čevené, všetky tri sú oválne, na všetkých troch sú dve symboly; a na všetkých troch sú rôzne výpĺňe.


Všetky tri karty majú rôzne farby, všetky tri majú rôzne tvary, na všetkých troch je rôzny počet symbolov; a na všetkých troch je rovnaká výpĺň.


Všetky tri karty majú rôzne farby, všetky tri majú rôzne tvary, na všetkých troch je rôzny počet symbolov, a na všetkých troch je rôzna výpĺň.

Nasledovné príklady nie sú SETy:


Všetky tri karty majú rôzne farby, všetky tri sú kosoštvorcovité, na všetkých troch je jeden symbol; ale dve sú prázdne (bez výpĺne) a jeden nie je.


Všetky tri karty sú kľukaté, všetky tri majú rôznu výpĺň, všetky tri sa skladajú z dvoch symbolov; ale dve karty sú červené a jedna nie je.

Zlaté pravidvo: "Ak dve karty sú ... a jedna nie je, potom to nie je SET."

Pre lepšie pochoponie hry na začiatok a hlavne pre deti pod 6 rokov doporučujem hrať hru napr. len s červenými kartami, teda namiesto 81 kariet len s 27-mi kartami. Takto máte o jednu vlastnosť menej (farba karty). Hra sa hrá dole opísaným spôsobom tak isto, ako s 81-mi kartami, len namiesto 12 kariet na stôl dajte len 9 kariet.

Ako hrať hru?

Rozdávač pomieša karty a položí na stôl 12 kariet (do tvaru obdĺžníka 4 x 3) tvárou hore tak, aby ich videl každý hráč. Hráči zo stola odoberú SETy skladajúci sa z troch kariet v takom poradí, ako ich zbadajú. Každý SET prekontrolujú ostatný hráči, až potom môže hráč, ktorý SET našiel dať ich bokom medzi svoje karty. Rozdávač namiesto odobratých kariet dá na stôl ďaľšie tri karty. Hráči neidú po sebe, ten hráč zoberie SET, ktorý skôr nájde. Hráč, ktorý zbadá SET, musí hlasne povedat "SET" predtým, než zoberie karty zo stola. Ak hráč povedal "SET", daľší hráči nemôžu zobrať karty, kým prvý hráč neskončil. Ak hráč povedal "SET", ale SET nenašiel, stratí jeden bod (a karty nemôže zobrať zo stola - musí ich vrátiť na miesto).

Ak hráčí sa zhodnú v tom, že na stole už nie je SET vo dvanástich vyložených kartách, rozdávač položí na stôl ďaľšie 3 karty tvárou hore (teda spolu na stole bude 15 kariet). Namiesto týchto kariet rozdávač nedá ďaľšie karty (keď ďaľší SET bude odobratý), ale počet kariet bude zredukovaný znovu na 12.

Hra sa hrá dovtedy, kým nebudú vyložené všetky karty a nájdené všetky SETy. Na koniec hry môže na stole zostať 6 alebo 9 kariet, v ktorých sa už nedá nájsť SET.

Každý hráč pripočíta k svojím bodom za každý nájdený SET jeden bod. Potom všetky karty pomiešá hráč, ktorý je vľavo od rozdávača a on bude rozdávať.

Ak už každý hráč rozdával, hra sa skončí a vyhráva ten hráč, ktorý získal najviac bodov.Ak chcete vyskúšať túto zaujímavú kartovú hru, stiahnite si obrázky kariet tu: karty.zip,
vytlačte ich na farebnom tlačiarni a potom ich rozstrihnite.

Ak chcete skúsiť, či sa Vám podarí nájsť SETy, stiahnite si nasledovný program: setgame.zip.

 
(C) 1999 - 2013, PaedDr. Ladislav Végh, Komárno, Slovensko