Matematické zaujímavosti
http://matika.ide.sk
Posledná aktualizácia: 12.5.2013
21.5.2024, Utorok
Zaujímavosti
  Jedným ťahom
Kocka SOMA
Logigrafika
Matematické krížovky
Osemsmerovky
Platónske telesá
Pozeraj a počítaj
Rovnaké časti
SET game
Tangram
Ypsilon
Zápalkové hlavolamy
 
Na stiahnutie
  Výukové programy
 
Iné
  Odkazy (linky)
Kontakt
 
Logigrafika

Je to jeden špeciálny typ hlavolamu, ktorý je veľmi rozšírený najmä v Japonsku. Niektoré časopisy sa zaoberajú len s týmito hlavolamami. Na Slovensku takýto časopis je "Maľované krížovky". (Tieto hlavolamy sa u nás nazývajú aj ako maľované krížovky.)

Hlavolamy sú miešaninami grafiky a logiky. Podľa čísiel v sieti musí riešiteľ rozhodnúť o tom, ktoré štvorce zafarbí na čierne. Pri správnom postupe riešenie hlavolamu je nejaký obraz alebo symbol.

Pozrime sa podrobnejšie na logigrafiku!Čísla na ľavých stranách vodorovných riadkov a na vrchu stĺpcov označujú počet skupín čiernych štvorcov v danom riadku alebo v stĺpci a aj to, z koľkých čiernych štvorcov sa skladajú jednotlivé skupiny. Napríklad 1 4 1 znamená, že tento riadok obsahuje tri skupiny čiernych štvorcov, prvá skupina sa skladá z jedného, druhá zo štyroch a tretia zase z jedného čierneho štvorca. Dôležité je, že medzi jednotlivými skupinami musí zostať aspoň jeden biely štvorec. Samozrejme biele štvorce môžu byť aj na začiatku a konci riadkov a stĺpcov. Hrubé čiary v sieti sú na pomoc v orientácií: medzi dvoma hrubými čiarami je päť štvorcov, pomocou týchto čiar je ľahšie vypočítať aj na väčších obrázkoch že na ktorej pozícii sa nachádzame.

A teraz v niekoľkých krokoch pozrime riešenie hlavolamu! Najprv sa oplatí skúmať najväčšie čísla, teda najdlhšie skupiny. Ak toto číslo je väčšie, ako polovica dĺžky dostupných miest, tak na prostriedku môžeme niekoľko štvorcov zafarbiť.V každom prípade sa oplatí označiť (napríklad bodkou alebo krížikom ako na obrázku) tie miesta, ktoré iste nemôžu byť čierne.

V nasledovnom kroku pozorujme 7. riadok.Potom skúmajme 2. a 9. riadok, a 2. a 9. stĺpec.Nakoniec zbadajme, že v 4. a 7. stĺpci miesto prvej dvojdĺžkovej skupiny je jednoznačný. Takto už ľahko môžeme dokončiť obrázok.Ďalšie maľované krížovky a ich riešenia môžete stiahnuť aj tu: logigrafika.zip.

 
(C) 1999 - 2013, PaedDr. Ladislav Végh, Komárno, Slovensko