Matematické zaujímavosti
http://matika.ide.sk
Posledná aktualizácia: 12.5.2013
15.7.2024, Pondelok
Zaujímavosti
  Jedným ťahom
Kocka SOMA
Logigrafika
Matematické krížovky
Osemsmerovky
Platónske telesá
Pozeraj a počítaj
Rovnaké časti
SET game
Tangram
Ypsilon
Zápalkové hlavolamy
 
Na stiahnutie
  Výukové programy
 
Iné
  Odkazy (linky)
Kontakt
 
Rovnaké časti

Tu nájdete niekoľko geometrických hlamolamov v ktorých musíte rozdeliť daný obrázok na rovnaké časti. Ak kliknete na niektorý obrázok, zobrazí sa Vám riešenie daného problému.


Rozdeľte obrázok na štyri rovnaké časti.

Rozdeľte obrázok na štyri rovnaké časti.

Rozdeľte obrázok na štyri rovnaké časti.

Rozdeľte obrázok na štyri rovnaké časti.


Plochu 24 políčok rozdeľte na 6 častí rovnakého tvaru a rovnakej veľkosti.

Pozemok rozdeľte na štyri rovnaké časti tak, aby na dve bol prístup z miesta A a na dve časti z miesta B.


Štvorec rozdeľte na štyri tvarom i veľkosťou rovnaké časti tak, aby v každej z nich boli tri dvojice rovnakých znakov (dva štvorce, dva trojuholníky, dva kruhy).

Rozdeľte pravouhlý trojuholník s odvesnami 2 a 3 na trinásť zhodných trojuholníkov, ktoré sú s pôvodným trojuholníkom podobné.

 
(C) 1999 - 2013, PaedDr. Ladislav Végh, Komárno, Slovensko