Matematické zaujímavosti
http://matika.ide.sk
Posledná aktualizácia: 12.5.2013
15.7.2024, Pondelok
Zaujímavosti
  Jedným ťahom
Kocka SOMA
Logigrafika
Matematické krížovky
Osemsmerovky
Platónske telesá
Pozeraj a počítaj
Rovnaké časti
SET game
Tangram
Ypsilon
Zápalkové hlavolamy
 
Na stiahnutie
  Výukové programy
 
Iné
  Odkazy (linky)
Kontakt
 
Zápalkové hlavolamy

Iste každý pozná zápalkové hlavolamy pri ktorých musíme vyriešiť danú úlohu pridaním, odobraním alebo premiestňovaním zápaliek. Takéto hlavolamy môžete prezrieť aj na tejto stránke. Ak kliknete na niektorý z obrázkov, zobrazí sa Vám riešenie daného hlavolamu.


Pridajte jednu zápalku tak, aby platila rovnosť.

Premiestnite dve zápalky tak, aby ste dostali 11 štvorcov.


Premiestnite štyri zápalky tak, aby ste dostali 6 rovnostranných trojuholníkov rovnakej veľkosti.


Pridajte ďalšie tri zápalky tak, aby ste dostali päť rovnostranných trojuholníkov.

Odoberte dve zápalky tak, aby ostali iba 2 štvorce.


Z ôsmich zápaliek zostavte súčasne dva štvorce a štyri trojuholníky.

Premiestnite dve zápalky a odstránte tak z lopatky smeti.


Preložte štyri zápalky tak, aby ste dostali tri rovnostranné trojuholníky.

Odoberte šesť zápaliek tak, aby ostali iba 2 štvorce.


Opravte chybnú rovnicu premiestnením jednej zápalky.


Pridajte jednu zápalku tak, aby platila rovnosť.


Premiestnite tri zápalky tak, aby ostali iba štyri štvorce.


Premiestnite dve zápalky tak, aby ste dostali 3 malé a 1 veľký štvorec.


Premiestnite štyri zápalky tak, aby ste dostali 5 rovnostranných trojuholníkov.


Odoberte päť zápaliek tak, aby ostali iba 3 štvorce.


Preložte tri zápalky tak, aby ste dostali päť rovnostranných trojuholníkov.


Odoberte štyri zápalky tak, aby ostali iba štyri rovnostranné trojuholníky rovnakej veľkosti.


Premiestnite tri zápalky tak, aby ste dostali tri štvorce.


Premiestnite dve zápalky tak, aby platila rovnosť.


Premiestnite dve zápalky tak, aby ste dostali tri veľké a štyri malé štvorce.

Premiestnite tri zápalky tak, aby ste dostali šesť malé a dve veľké rovnostranné trojuholníky.


Premiestnite dve zápalky tak, aby ste dostali 4 štovrce rovnakej veľkosti.

 
(C) 1999 - 2013, PaedDr. Ladislav Végh, Komárno, Slovensko