Matematické zaujímavosti
http://matika.ide.sk
Posledná aktualizácia: 12.5.2013
15.7.2024, Pondelok
Zaujímavosti
  Jedným ťahom
Kocka SOMA
Logigrafika
Matematické krížovky
Osemsmerovky
Platónske telesá
Pozeraj a počítaj
Rovnaké časti
SET game
Tangram
Ypsilon
Zápalkové hlavolamy
 
Na stiahnutie
  Výukové programy
 
Iné
  Odkazy (linky)
Kontakt
 
Jedným ťahom

Na tejto stránke nájdete niekoľko geometrických hlamolamov typu "jedným ťahom". Ak kliknete na niektorý obrázok, zobrazí sa Vám riešenie daného problému.


Jedným ťahom nakreslite tento obrázok tak, aby ste nešli dvakrát po tej istej čiare.

Jedným ťahom nakreslite tento obrázok tak, aby ste nešli dvakrát po tej istej čiare a aby sa čiary nekrižovali.


Pospájajte štyrmi úsečkami týchto deväť bodov tak, aby všetky úsečky na seba postupne nadväzovali (jedným ťahom).

Týchto 25 bodov pospájajte ôsmimi úsečkami tak, aby všetky postupne na seba nadväzovali (jedným ťahom).

 
(C) 1999 - 2013, PaedDr. Ladislav Végh, Komárno, Slovensko